Splošni pogoji

SPLOŠNA PRAVILA IN POJASNILA PRI IZVAJANJU OBČASNIH PREVOZOV

 

Dostava
Za dostavo in povratek praznega avtobusa obračunamo 15% komercialni popust na ceno prevoženega km.

Dodatni stroški
V ceno kilometra niso vključeni dodatni stroški in se zaračunajo naročniku v dejansko nastali višini:

  • če prevoz traja več kot 15 ur in/ali voznik vozi več kot 9 ur je po veljavni zakonodaji (Uredba (ES) 561/2006) obvezen dodatni voznik, ki se zaračuna v višini 60,00 EUR na dan. Naročnik je dolžan prevozniku dostaviti opis poti, iz katerega sta razvidna relacija in cas vožnje,
  • cestnine, takse, trajekti, parkirnine, tunelnine, mostnine doma in tujini (te stroške lahko stranka plača tudi na licu mesta),
  • devizne dnevnice za voznika.

Stroški, nastali v tujini izven EURO območja, se zaračunajo narocniku v evro protivrednosti.

Davek na dodano vrednost (DDV)
Cene so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV, ce to ni posebej navedeno. Prevoz po Sloveniji je obdavcen po znižani davčni stopnji 9,5%, prevozi po Avstriji po 10% davčni stopnji, po
Nemciji po 19% davčni stopnji in po Hrvaški 25% davcni stopnji. Prevoz po Srbiji je obdavčen po formuli število prevoženih km po Srbiji x število prepeljanih potnikov x 0,054 EUR.

Narocanje
Naročnik prevoza (tako fizična kot pravna oseba) je dolžan Integralu voznik dostaviti pisni dokument (naročilnico, elektronsko sporočilo), podpisan s strani pooblaščene osebe, na katerem
so podatki o plačniku prevoza (obvezna davčna številka). Naročnik prevoza je dolžan za prevoz v države izven EU izdelati tudi seznam potnikov.

Odpoved prevoza
Narocnik je dolžan v primeru odpovedi prevoza plačati prevozniku odškodnino, in sicer:

odpoved na dan prevoza……………….40% prodajne cene
1-2 dni pred datumom odhoda………..20% prodajne cene

Povzrocitev škode
Naročnik občasnega prevoza je odgovoren za pokritje stroškov povzročene škode na avtobusu, ki je posledica malomarnega in namernega ravnanja potnikov. Prav tako naročnik pokrije
stroške poškodb na avtobusu, ki nastanejo kot posledica vožnje na cestah, ki sicer niso primerne za prevoz z avtobusom, vendar so izbrane na izrecno zahtevo naročnika. Nastale stroške
prevoznik zaračuna v dejansko nastali višini.

Upoštevanje Uredbe (ES) 561/2006
Poleg prevoznika je za izvedbo prevoza skladno z Uredbo (ES) 561/2006 odgovoren tudi organizator potovanja oz. naročnik prevoza.

Novo mesto, 1. 7. 2017, Direktor: Gregor Gerjevic

Pošljite povpraševanje

Želite organizirati izlet, potovanje ali prevoz za večje število oseb? Izpolnite obrazec in naročite avtobusni prevoz še danes!

Telefon (od 7.00 do 15.00)
07 / 39 35 422 | 07 / 39 35 427

GSM
031 / 377 424

Lahko nas kontaktirate tudi preko spletnega obrazca:

Obrazec za naročilo avtobusnega prevoza >